V rámci gymnastiky na 1. stupni ZŠ se při nácviku základních gymnastických tvarů soustředíme převážně na prvky tzv. specializované gymnastické průpravy. Ty jsou základem pro správnou techniku provádění obtížnějších cvičebních tvarů a jsou nenahraditelnou součástí metodických řad.

Průpravná cvičení jsou jednounejvýznamnějších složek tělesné výchovy. Podle svého obsahu zahrnují cvičební tvary sloužícípřípravě organismu na vykonávání složitějších pohybových dovedností i na rozvoj pohybových schopností. Prostřednictvím charakteristických  poloh a pohybů se cvičenci učí vnímat své tělo. Osvojují si účelné a ekonomické zapojování svalových skupin do pohybů.

Podobně jako každý cvičební tvar, také průpravná cvičení mají své stupně obtížnosti, proto je potřeba volit každý cvičební tvar se znalostí motorické úrovně každého z cvičenců. Kritériem pro volbu obtížnosti i počtu opakování je správné provedení zvoleného tvaru. Každý cvičenec by měl vyzkoušet základní provedení cvičebního tvaru a poté postupovat až k jeho nejtěžší variantě.

Průpravná cvičení lzetělesné výchově využít také jako cvičení doplňková nebo kompenzační. Jednímnejdůležitějších cílů takto zvolených cvičení je osvojení si správného držení tělaklidu i v průběhu všech vykonávaných pohybů. Pomáhají udržovat svalovou rovnováhu mezi antagonistickými svalovými skupinami. Zajišťují správný průběh pohybu bez chybných hybných stereotypů