APPELT, K. Názvosloví pro cvičitele. Praha: Olympia, 1989.

BURSOVÁ, M. Kompenzační cvičení. Praha: Grada, 2005.

BURSOVÁ, M., RUBÁŠ, K. Základy teorie tělesných cvičení. Plzeň: Fakulta pedagogická, 2006.

DYLEVSKÝ, I. Funkční anatomie. Praha: Grada, 2009.

VOLFOVÁ, H., KOLOVSKÁ, I. Předškoláci v pohybu. Praha: Grada, 2008.

VOLFOVÁ, H., KOLOVSKÁ, I. Předškoláci v pohybu II. Praha: Grada, 2009.

KRIŠTOFIČ, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha: Grada, 2004.

KRIŠTOFIČ, J. Gymnastika pro kondiční a zdravotní účely. Praha: ISV nakladatelství, 2000.

MĚKOTA, K., BLAHUŠ, P. Motorické testy v tělesné výchově. Praha: SPN, 1983.

MIKLÁNKOVÁ, L. Tělesná výchova na 1. stupni základních škol (základní gymnastika). Olomouc: Univerzita Palackého, FTK, 2005.

SKALICKÁ, E., KOUBOVÁ, D. Základní gymnastika pro 1.st. ZŠ. Plzeň: FPE ZČU, 1999.

SKOPOVÁ, M., ZÍTKO, M. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2005.

ŠTEPNIČKA, J. et al. Somatické předpoklady ke studiu tělesné výchovy. Praha: UK, 1992.