Prvky rytmické gymnastiky podporují vztah pohybu a hudby a jsou zdrojem podnětů pro zvětšení emocionálnosti, účinnosti a estetického prožitku cvičení.

Úkoly a funkce hudby při cvičení ve školní tělesné výchově dělíme na:

1) funkce regulační - sjednocení hudby a pohybu do jednotné časové členitosti. Tato stránka hudby nám udává rozsah pohybu, počet opakování, tempo cvičení.

2) funkce motivační - závislá na melodii, žánru, hudebním stylu, dynamice a charakteru interpretace. 

 

Abeceda

 

Aerobic

 

Country

 

Overbally

 

Pet lahve

 

Polka

 

Relax

 

Švihadla

 

Valčík