ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA

  • test gymnastického názvosloví (názvoslovný popis předloženého grafického záznamu polohy těla a jeho částí) -    ukázka
  • písemná příprava rušné a průpravné části vyučovací jednotky tělesné výchovy pro 1. stupeň ZŠ a její praktická prezentace

RYTMICKÁ GYMNASTIKA

  • písemná příprava „tanečku“ nebo pohybové sestavy s hudebním doprovodem a jeho prezentace
  • přeskoky přes švihadlo odrazem snožmo bez meziskoku 10x vpřed, 10x vzad

GYMNASTIKA

1. AKROBACIE:

Akrobacie I.: kotoul vpřed do výskoku s celým obratem (paže – čelné kruhy) – kotoul vzad do dřepu – stoj - výkrokem váha předklonmo na P/L – stoj, připažit

Akrobacie II.: stoj na rukou (s dopomocí) do kotoulu vpřed – přemet stranou

 - předvedení sestavy I. a II. a dopomoci u vybraných cvičebních tvarů

 2. PŘESKOK:

z rozběhu odrazem snožmo výskok do vzporu dřepmo na švédskou bednu – napojený seskok se vzpažením

- předvedení přeskoku a dopomoci

3. KLADINA:

2 volné řady obsahující: náskok, chůzi, snížení těžiště (podřep, dřep), poskoky, obrat, rovnovážný postoj, seskok

4. HRAZDA:

volný výběr jedné ze sestav

a) přešvih skrčmo obounož do svisu vznesmo – svis střemhlav – svis vznesmo – přešvih skrčmo do shybu stojmo

b) výmyk (s dopomocí) do vzporu – sešin do shybu stojmo

- předvedení jedné ze sestav a dopomoci

5. ŠPLH NA TYČI/LANĚ:

 

Ukázka zápočtových požadavků